'come apart' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:come apart
tłumaczenie:rozpadać się
przykład:We need a new bed, the old one is coming apart.

inne phrasal verbs ze słowem come: come about, come across, come across sth/sb, come back, come out, come down, come around/round, come down on, come down with, come out with

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: