'come back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:come back
tłumaczenie:wracać
przykład:Don't wait for me, I don't know when I'll be coming back.

inne phrasal verbs ze słowem come: come about, come across, come across sth/sb, come apart, come out, come down, come around/round, come down on, come down with, come out with

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: