'come out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:come out
tłumaczenie:pojawiać się, ukazywać się
przykład:The first issue of this newspaper came out in 1956.

inne phrasal verbs ze słowem come: come about, come across, come across sth/sb, come apart, come back, come down, come around/round, come down on, come down with, come out with

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: