'depend on sth' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:depend on sth
tłumaczenie:zależeć (od czegoś)
przykład:Our decision depends on the results of the test.

inne phrasal verbs ze słowem depend: depend on

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: