'die out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:die out
tłumaczenie:wymierać, zanikać
przykład:Dinosaurs died out 65 million years ago.

inne phrasal verbs ze słowem die: die away

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: