'do away with sth' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:do away with sth
tłumaczenie:pozbywać się
przykład:Why don't they do away with all these stupid rules!

inne phrasal verbs ze słowem do: do without, do up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: