'do without' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:do without
tłumaczenie:radzić sobie bez czegoś
przykład:I'm afraid she'll have to do without my help.

inne phrasal verbs ze słowem do: do away with sth, do up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: