'drop out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:drop out
tłumaczenie:rezygnować
przykład:Sue decided to drop out of school.

inne phrasal verbs ze słowem drop: drop by/in, drop off

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: