'enter into' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:enter into
tłumaczenie:zagłębiać się
przykład:He doesn't want to enter into details at the moment.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: