'fall apart' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:fall apart
tłumaczenie:rozpadać się
przykład:Her relationship fell apart after two years. When Mark left Eve, her whole world fell apart.

inne phrasal verbs ze słowem fall: fall for sb/sth, fall behind, fall out

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: