'fall for sb/sth' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:fall for sb/sth
tłumaczenie:zakochać się
przykład:I fell for her the moment I saw her for the first time.

inne phrasal verbs ze słowem fall: fall apart, fall behind, fall out

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: