'fight back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:fight back
tłumaczenie:oddawać (w walce, bójce)
przykład:Don't stand like this! Fight back!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: