'fill in sth' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:fill in sth
tłumaczenie:wypełniać
przykład:Please fill in the application form.

inne phrasal verbs ze słowem fill: fill (sth) up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: