'fill (sth) up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:fill (sth) up
tłumaczenie:wypełnić, zapełnić
przykład:The room was filled up with people.

inne phrasal verbs ze słowem fill: fill in sth

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: