'find out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:find out
tłumaczenie:dowiedzieć się
przykład:Did you find out how much he had paid?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: