'fool around/about' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:fool around/about
tłumaczenie:wygłupiać się
przykład:Stop fooling around with the knife or you'll get hurt.
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: