'go out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:go out
tłumaczenie:wychodzić, spotykać się z ludźmi
przykład:Mark doesn't go out much.

inne phrasal verbs ze słowem go: go ahead, go away, go back, go by, go by, go down, go down, go off, go off, go on, go out, go out, go out, go through sth, go together, go under, go under, go up, go with sth, go with sth, go without

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: