'get (sb) through (sth)' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:get (sb) through (sth)
tłumaczenie:poradzić sobie z czymś, przejść przez coś, pomagać komuś przejść przez coś
przykład:He got through the exams and got into college.

inne phrasal verbs ze słowem get: get away, get away with sth, get back, get sth back, get sb down, get sth down, get in, get in (into), get off (sth), get on/along, get on, get on/along (with sb), get out, get out, get out of sth, get over, get over, get round/around, get through, get together (with sb), get up, get up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: