'give sb away' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:give sb away
tłumaczenie:prowadzić pannę młodą do ołtarza
przykład:The bride's father usually gives her away.

inne phrasal verbs ze słowem give: give sth away, give sb/sth away, give back, give in to sb/sth, give sth out, give up, give up sth

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: