'give sth away' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:give sth away
tłumaczenie:rozdawać, oddawać
przykład:Mary gave her old clothes away to poor people.

inne phrasal verbs ze słowem give: give sb away, give sb/sth away, give back, give in to sb/sth, give sth out, give up, give up sth

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: