'give back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:give back
tłumaczenie:oddawać
przykład:Please give me back my CDs.

inne phrasal verbs ze słowem give: give sb away, give sth away, give sb/sth away, give in to sb/sth, give sth out, give up, give up sth

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: