'give in to sb/sth' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:give in to sb/sth
tłumaczenie:poddawać się komuś, czemuś
przykład:She gave in to despair and refused to take medicine.

inne phrasal verbs ze słowem give: give sb away, give sth away, give sb/sth away, give back, give sth out, give up, give up sth

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: