'give sth out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:give sth out
tłumaczenie:rozdawać
przykład:Could you give out the leaflets to everyone?

inne phrasal verbs ze słowem give: give sb away, give sth away, give sb/sth away, give back, give in to sb/sth, give up, give up sth

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: