'give up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:give up
tłumaczenie:poddawać się
przykład:Don't give up. There's still a chance.

inne phrasal verbs ze słowem give: give sb away, give sth away, give sb/sth away, give back, give in to sb/sth, give sth out, give up sth

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: