'give up sth' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:give up sth
tłumaczenie:przestać coś robić
przykład:I gave up smoking two months ago.

inne phrasal verbs ze słowem give: give sb away, give sth away, give sb/sth away, give back, give in to sb/sth, give sth out, give up

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: