'go away' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:go away
tłumaczenie:wyjeżdżać, iść (sobie)
przykład:Leave me alone! Go away!

inne phrasal verbs ze słowem go: go out, go ahead, go back, go by, go by, go down, go down, go off, go off, go on, go out, go out, go out, go through sth, go together, go under, go under, go up, go with sth, go with sth, go without

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: