'go up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:go up
tłumaczenie:rosnąć
przykład:The price of bread has gone up again.

inne phrasal verbs ze słowem go: go out, go ahead, go away, go back, go by, go by, go down, go down, go off, go off, go on, go out, go out, go out, go through sth, go together, go under, go under, go with sth, go with sth, go without

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: