'grow up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:grow up
tłumaczenie:dorastać
przykład:Don't behave like a child! Grow up!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: