'hand sth in' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:hand sth in
tłumaczenie:oddawać, wręczać
przykład:Please finish writing and hand in the essays.

inne phrasal verbs ze słowem hand: hand out

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: