'hand out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:hand out
tłumaczenie:wydawać, wręczać
przykład:My job is to stand on the pavement and hand out leaflets to people.

inne phrasal verbs ze słowem hand: hand sth in

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: