'hang on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:hang on
tłumaczenie:czekać przez chwilę
przykład:Hang on a second, I'll be right there.

inne phrasal verbs ze słowem hang: hang on, hang up, hang out

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: