'hang up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:hang up
tłumaczenie:odkładać słuchawkę
przykład:She was so annoying that I just hung up.

inne phrasal verbs ze słowem hang: hang on, hang on, hang out

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: