'hear from' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:hear from
tłumaczenie:otrzymywać od kogoś wiadomość
przykład:I haven't heard from him for ages.
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: