'hit back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:hit back
tłumaczenie:odgryźć się
przykład:You have to hit back after what he's told you.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: