'hold on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:hold on
tłumaczenie:czekać chwilę
przykład:Hold on a second, I'm almost ready.

inne phrasal verbs ze słowem hold: hold back, hold up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: