'hurry up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:hurry up
tłumaczenie:pośpieszyć się
przykład:Hurry up! We have to be there at 5.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: