'keep away' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:keep away
tłumaczenie:trzymać się z daleka od czegoś
przykład:Keep away from him or you'll get into trouble.

inne phrasal verbs ze słowem keep: keep on, keep up (with)

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: