'keep on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:keep on
tłumaczenie:kontynuować, robić coś dalej, bez przerwy
przykład:Why you always keep on asking me about Mark? I don't want to talk about him!

inne phrasal verbs ze słowem keep: keep away, keep up (with)

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: