'kick off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:kick off
tłumaczenie:rozpoczynać mecz (piłki nożnej)
przykład:What time do they kick off?

inne phrasal verbs ze słowem kick: kick back, kick off

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: