'know of' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:know of
tłumaczenie:wiedzieć o czymś, znać
przykład:Do you know of any Italian restaurants in Paris?
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: