'laugh at' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:laugh at
tłumaczenie:śmiać się z czegoś
przykład:What are you laughing at?
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: