'leave out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:leave out
tłumaczenie:opuszczać, pomijać
przykład:Prepare the list carefully, I don't want anyone to be left out.
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: