'let down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:let down
tłumaczenie:zawodzić
przykład:You let me down again, I can't trust you any more.

inne phrasal verbs ze słowem let: let out

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: