'let out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:let out
tłumaczenie:wypuszczać, pozwolić iść
przykład:The classes finished earlier but we were not let out before 3 o'clock.

inne phrasal verbs ze słowem let: let down

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: