'look after' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:look after
tłumaczenie:opiekować się, pilnować
przykład:We need to find someone to look after the kids when we're out tomorrow evening.

inne phrasal verbs ze słowem look: look around, look at, look back, look forward to, look into, look out, look out for, look through, look up, look down on sb, look for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: