'look around' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:look around
tłumaczenie:rozglądać się
przykład:Look around and check if you find something interesting for you.

inne phrasal verbs ze słowem look: look after, look at, look back, look forward to, look into, look out, look out for, look through, look up, look down on sb, look for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: