'look at' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:look at
tłumaczenie:przyglądać się, patrzeć
przykład:What are you looking at?

inne phrasal verbs ze słowem look: look after, look around, look back, look forward to, look into, look out, look out for, look through, look up, look down on sb, look for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: