'look back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:look back
tłumaczenie:spoglądać w przeszłość
przykład:When I look back, I must admit that I don't regret anything in my life.

inne phrasal verbs ze słowem look: look after, look around, look at, look forward to, look into, look out, look out for, look through, look up, look down on sb, look for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: