'look forward to' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:look forward to
tłumaczenie:cieszyć sie na coś, bardzo czekać na
przykład:I'm looking forward to hearing from you soon.

inne phrasal verbs ze słowem look: look after, look around, look at, look back, look into, look out, look out for, look through, look up, look down on sb, look for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: