'look out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:look out
tłumaczenie:uważać
przykład:Look out!

inne phrasal verbs ze słowem look: look after, look around, look at, look back, look forward to, look into, look out for, look through, look up, look down on sb, look for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: